Vòng đá thiên nhiên

Hết hàng
 Vòng tay đá Kyanite Ombré 3.2mm Vòng tay đá Kyanite Ombré 3.2mm
490,000₫
 Vòng tay đá Labradorite 2.5mm Vòng tay đá Labradorite 2.5mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Labradorite 2.5mm Vòng tay đá Labradorite 2.5mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Labradorite 2.5mm Vòng tay đá Labradorite 2.5mm
340,000₫
 Vòng tay đá Labradorite 3x2mm Vòng tay đá Labradorite 3x2mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Labradorite 5mm Vòng tay đá Labradorite 5mm
980,000₫
 Vòng tay đá Labradorite 5x3mm Vòng tay đá Labradorite 5x3mm
1,080,000₫
 Vòng tay đá Labradorite 6x4mm Vòng tay đá Labradorite 6x4mm
1,280,000₫
 Vòng tay đá Labradorite 7x4mm Vòng tay đá Labradorite 7x4mm
1,600,000₫
 Vòng tay đá Labradorite cube 2.5mm Vòng tay đá Labradorite cube 2.5mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Labradorite freestyle 8mm Vòng tay đá Labradorite freestyle 8mm
1,080,000₫
 Vòng tay đá Labradortie 3.4mm Vòng tay đá Labradortie 3.4mm
340,000₫
 Vòng tay đá Lapis Lazuli 1.1mm Vòng tay đá Lapis Lazuli 1.1mm
340,000₫
 Vòng tay đá Lapis lazuli 2.5mm Vòng tay đá Lapis lazuli 2.5mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Lapis lazuli 2.6mm Vòng tay đá Lapis lazuli 2.6mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Lapis lazuli 2mm Vòng tay đá Lapis lazuli 2mm
340,000₫
 Vòng tay đá Lapis lazuli 3.4mm Vòng tay đá Lapis lazuli 3.4mm
940,000₫
 Vòng tay đá Lapis lazuli 3.4mm x Turquoise Vòng tay đá Lapis lazuli 3.4mm x Turquoise
1,160,000₫
 Vòng tay đá Lapis lazuli 3.5mm Vòng tay đá Lapis lazuli 3.5mm
340,000₫
 Vòng tay đá Lapis Lazuli 3x2mm Vòng tay đá Lapis Lazuli 3x2mm
340,000₫
 Vòng tay đá Lapis lazuli 4mm Vòng tay đá Lapis lazuli 4mm
390,000₫
 Vòng tay đá Lapis lazuli cube 2.5mm Vòng tay đá Lapis lazuli cube 2.5mm
340,000₫
 Vòng tay đá Lapis Lazuli Peble 7mm Vòng tay đá Lapis Lazuli Peble 7mm
590,000₫
 Vòng tay đá Larimar 2.1mm Vòng tay đá Larimar 2.1mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Larimar 3.1mm Vòng tay đá Larimar 3.1mm
390,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Larimar 4.2mm Vòng tay đá Larimar 4.2mm
440,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Larimar 5.1mm Vòng tay đá Larimar 5.1mm
1,440,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Larimar 6mm Vòng tay đá Larimar 6mm
2,340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Larimar 7mm Vòng tay đá Larimar 7mm
1,720,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá mã não nam hồng 6x5mm (South Red Agate) Vòng tay đá mã não nam hồng 6x5mm (South Red Agate)
590,000₫
 Vòng tay đá Melachite 4.4mm Vòng tay đá Melachite 4.4mm
440,000₫
 Vòng tay đá Melachite 5.1mm Vòng tay đá Melachite 5.1mm
540,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Mookaite jasper 3.3mm ~ 3.5mm Vòng tay đá Mookaite jasper 3.3mm ~ 3.5mm
390,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Moonstone trắng 5x3mm Vòng tay đá Moonstone trắng 5x3mm
760,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Moonstone x Sunstone 2.6mm Vòng tay đá Moonstone x Sunstone 2.6mm
340,000₫
 Vòng tay đá Morganite Vòng tay đá Morganite
1,400,000₫