Vòng đá thiên nhiên

 Vòng tay đá Tourmaline premium 3.5mm x 1.9mm Vòng tay đá Tourmaline premium 3.5mm x 1.9mm
1,880,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Tourmaline premium 3x2mm Vòng tay đá Tourmaline premium 3x2mm
440,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Tourmaline premium 5.6mm Vòng tay đá Tourmaline premium 5.6mm
3,800,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Tourmaline premium 5.7mm x 3.7mm Vòng tay đá Tourmaline premium 5.7mm x 3.7mm
3,900,000₫
 Vòng tay đá Tsavorite 2.7mm ~ 3mm 17cm Vòng tay đá Tsavorite 2.7mm ~ 3mm 17cm
1,240,000₫
 Vòng tay đá Tsavorite 3.2mm~3.7mm 17cm Vòng tay đá Tsavorite 3.2mm~3.7mm 17cm
1,540,000₫
 Vòng tay đá Turquoise 6mm 17cm Vòng tay đá Turquoise 6mm 17cm
2,360,000₫
 Vòng tay đá Turquoise Arizona 2.3mm Vòng tay đá Turquoise Arizona 2.3mm
1,290,000₫
 Vòng tay đá Turquoise Arizona Ombré 2.3mm Vòng tay đá Turquoise Arizona Ombré 2.3mm
1,290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Turquoise cube 2.1mm Vòng tay đá Turquoise cube 2.1mm
340,000₫
 Vòng tay đá Turquoise cube 2.5mm Vòng tay đá Turquoise cube 2.5mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Yellow Opal 2.7mm Vòng tay đá Yellow Opal 2.7mm
290,000₫
 Vòng tay đá Yellow Opal 3.5mm Vòng tay đá Yellow Opal 3.5mm
340,000₫
 Vòng tay đá Yellow Opal 4.2mm Vòng tay đá Yellow Opal 4.2mm
440,000₫
 Vòng tay đá Yellow Opal 6mm Vòng tay đá Yellow Opal 6mm
680,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Yellow Tiger’s Eye 2.7mm Vòng tay đá Yellow Tiger’s Eye 2.7mm
340,000₫
 Vòng tay đá Yellow Tiger’s Eye 3.5mm Vòng tay đá Yellow Tiger’s Eye 3.5mm
390,000₫
 Vòng tay đá Yellow Tiger’s Eye 4mm Vòng tay đá Yellow Tiger’s Eye 4mm
440,000₫
 Vòng tay đá Yellow Tiger’s Eye 6mm Vòng tay đá Yellow Tiger’s Eye 6mm
660,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Yellow tiger’s eye 8mm Vòng tay đá Yellow tiger’s eye 8mm
880,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Zircon 2.4mm Vòng tay đá Zircon 2.4mm
640,000₫
 Vòng tay đá Zircon 3.7mm Vòng tay đá Zircon 3.7mm
1,080,000₫
 Vòng tay hổ phách cho bé Vòng tay hổ phách cho bé
440,000₫
 Vòng tay hổ phách cho bé Vòng tay hổ phách cho bé
440,000₫
 Vòng tay ngọc trai 4.6mm Vòng tay ngọc trai 4.6mm
490,000₫
Hết hàng
 Vòng tay san hô đỏ Italia x pearl Vòng tay san hô đỏ Italia x pearl
1,080,000₫
Hết hàng
 Vòng tay xà cừ 2.4mm Vòng tay xà cừ 2.4mm
340,000₫
 Vòng tay xà cừ 3.3mm Vòng tay xà cừ 3.3mm
390,000₫