Trang sức vàng

 Bông tai vàng 14K Ball ballstud Bông tai vàng 14K Ball ballstud
810,000₫
 Bông tai vàng 14K Bezel Ballstud Bông tai vàng 14K Bezel Ballstud
790,000₫
 Bông tai vàng 14K Butterfly Bông tai vàng 14K Butterfly
560,000₫
 Bông tai vàng 14K Crescent moon Bông tai vàng 14K Crescent moon
620,000₫
 Bông tai vàng 14K Cz clover Bông tai vàng 14K Cz clover
540,000₫
 Bông tai vàng 14K Cz prong-set ballstud Bông tai vàng 14K Cz prong-set ballstud
920,000₫
 Bông tai vàng 14K đá Cz Bông tai vàng 14K đá Cz
275,000₫
 Bông tai vàng 14K Heart Cz Bông tai vàng 14K Heart Cz
440,000₫
Hết hàng
 Bông tai vàng 14K infinity Bông tai vàng 14K infinity
680,000₫
 Bông tai vàng 14K Pearl ballstud 4/5mm Bông tai vàng 14K Pearl ballstud 4/5mm
690,000₫
 Bông tai vàng 14K Rainbow (cặp) Bông tai vàng 14K Rainbow (cặp)
2,850,000₫
 Bông tai vàng 14K The bar Bông tai vàng 14K The bar
630,000₫
 Bông tai vàng 14K the bar Cz Bông tai vàng 14K the bar Cz
490,000₫
 Bông tai vàng 9K Cz clover Bông tai vàng 9K Cz clover
470,000₫
 Bông tai vàng 9K Cz Crescent moon Bông tai vàng 9K Cz Crescent moon
660,000₫
 Bông tai vàng 9K Cz Horseshoe Bông tai vàng 9K Cz Horseshoe
580,000₫
 Bông tai vàng 9K Drop Bông tai vàng 9K Drop
640,000₫
 Bông tai vàng 9K Flat Hoop Bông tai vàng 9K Flat Hoop
990,000₫
 Bông tai vàng 9K Heart Bông tai vàng 9K Heart
590,000₫
 Bông tai vàng 9K Tiny pearl Bông tai vàng 9K Tiny pearl
340,000₫
 Bông tai vàng 9K Trio Bông tai vàng 9K Trio
1,950,000₫
 Chốt bi vặn bông tai vàng 14K Chốt bi vặn bông tai vàng 14K
230,000₫
 Chốt bông tai vàng 14K Chốt bông tai vàng 14K
200,000₫
 Mặt dây chuyền tháng sinh G14K Mặt dây chuyền tháng sinh G14K
590,000₫
 Nhẫn flat band G14K Nhẫn flat band G14K
2,750,000₫
 Nhẫn twist G14K Nhẫn twist G14K
1,290,000₫

Nhẫn twist G14K

1,290,000₫

 Nhẫn vàng 10K slim Nhẫn vàng 10K slim
660,000₫
 Nhẫn vàng 14K mini diac Nhẫn vàng 14K mini diac
930,000₫