Kiềng tay bạc

-10%
 Kiềng bạc Basic flat Kiềng bạc Basic flat

Kiềng bạc Basic flat

306,000₫ 340,000₫

-10%
 Kiềng bạc Basic Plain Kiềng bạc Basic Plain

Kiềng bạc Basic Plain

585,000₫ 650,000₫

Hết hàng
 Kiềng bạc Basic square Kiềng bạc Basic square
-10%
 Kiềng bạc Flat & Balls Kiềng bạc Flat & Balls

Kiềng bạc Flat & Balls

675,000₫ 750,000₫

-10%
 Kiềng bạc Flat-angle Kiềng bạc Flat-angle

Kiềng bạc Flat-angle

891,000₫ 990,000₫

-10%
 Kiềng bạc Matte flat Kiềng bạc Matte flat

Kiềng bạc Matte flat

495,000₫ 550,000₫

-10%
 Kiềng bạc Red heart Kiềng bạc Red heart

Kiềng bạc Red heart

351,000₫ 390,000₫

-10%
 Kiềng bạc Rope Kiềng bạc Rope

Kiềng bạc Rope

585,000₫ 650,000₫

-10%
 Kiềng bạc Wavie Kiềng bạc Wavie

Kiềng bạc Wavie

585,000₫ 650,000₫

-10%
 Kiềng tay bạc Basic Kiềng tay bạc Basic

Kiềng tay bạc Basic

441,000₫ 490,000₫

-10%
 Kiềng tay bạc Basic bangle Kiềng tay bạc Basic bangle

Kiềng tay bạc Basic bangle

531,000₫ 590,000₫

Hết hàng
 Kiềng tay bạc Danny Kiềng tay bạc Danny
-10%
 Kiềng tay bạc Double blue stars Kiềng tay bạc Double blue stars
-10%
 Kiềng tay bạc Infinity Kiềng tay bạc Infinity

Kiềng tay bạc Infinity

765,000₫ 850,000₫

-10%
 Kiềng tay bạc The gem Kiềng tay bạc The gem

Kiềng tay bạc The gem

495,000₫ 550,000₫

-10%
 Kiềng tay bạc Two gems Kiềng tay bạc Two gems

Kiềng tay bạc Two gems

540,000₫ 600,000₫