Vòng đá thiên nhiên

Hết hàng
 Vòng tay đá Black rutilated quartz 3.8x2.8mm Vòng tay đá Black rutilated quartz 3.8x2.8mm
440,000₫
 Vòng tay đá Black rutilated quartz 5mm Vòng tay đá Black rutilated quartz 5mm
640,000₫
 Vòng tay đá Black rutilated quartz 8mm Vòng tay đá Black rutilated quartz 8mm
1,460,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Blue Spot jasper 2.3mm Vòng tay đá Blue Spot jasper 2.3mm
240,000₫
 Vòng tay đá Blue Spot Jasper 3.3mm Vòng tay đá Blue Spot Jasper 3.3mm
340,000₫
 Vòng tay đá Blue Topaz 3mm Vòng tay đá Blue Topaz 3mm
440,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Bluesand 2.4mm Vòng tay đá Bluesand 2.4mm
290,000₫
 Vòng tay đá Cacoxenite cube 2.7mm Vòng tay đá Cacoxenite cube 2.7mm
340,000₫
 Vòng tay đá Cherry chalcedony 2.3mm Vòng tay đá Cherry chalcedony 2.3mm
240,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Chrysoprase 2.4mm Vòng tay đá Chrysoprase 2.4mm
440,000₫
 Vòng tay đá Chrysoprase 6.5mm x 4mm (18cm) Vòng tay đá Chrysoprase 6.5mm x 4mm (18cm)
2,400,000₫
 Vòng tay đá Citrine ombré 2.6mm Vòng tay đá Citrine ombré 2.6mm
690,000₫
 Vòng tay đá Citrine Peble 10x8mm Vòng tay đá Citrine Peble 10x8mm
690,000₫
 Vòng tay đá Clear quartz 4.5mm Vòng tay đá Clear quartz 4.5mm
390,000₫
 Vòng tay đá Cognac Opal 6mm Vòng tay đá Cognac Opal 6mm
740,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Copper rutilated quartz 2.5mm Vòng tay đá Copper rutilated quartz 2.5mm
290,000₫
 Vòng tay đá Copper rutilated quartz 3mm Vòng tay đá Copper rutilated quartz 3mm
340,000₫
 Vòng tay đá Diopside 1.9mm Vòng tay đá Diopside 1.9mm
690,000₫
 Vòng tay đá Diopside 3.3mm Vòng tay đá Diopside 3.3mm
890,000₫
 Vòng tay đá Diopsite Vòng tay đá Diopsite
2,000,000₫
 Vòng tay đá Emerald 2.5mm Vòng tay đá Emerald 2.5mm
640,000₫
 Vòng tay đá Emerald 2mm Vòng tay đá Emerald 2mm
960,000₫
 Vòng tay đá Emerald 3x2mm Vòng tay đá Emerald 3x2mm
980,000₫
 Vòng tay đá Emerald 4mm Vòng tay đá Emerald 4mm
1,140,000₫
 Vòng tay đá Ethiopian Opal 2.7mm ~ 5.2mm Vòng tay đá Ethiopian Opal 2.7mm ~ 5.2mm
1,700,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá fancy sapphire 2.6mm Vòng tay đá fancy sapphire 2.6mm
1,760,000₫
 Vòng tay đá Fluorite 1.9mm Vòng tay đá Fluorite 1.9mm
290,000₫
 Vòng tay đá Fluorite 3.1mm Vòng tay đá Fluorite 3.1mm
340,000₫
 Vòng tay đá Fluorite 3.2mm Vòng tay đá Fluorite 3.2mm
340,000₫
 Vòng tay đá Fluorite 4.1mm Vòng tay đá Fluorite 4.1mm
440,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Garnet 2.4mm Vòng tay đá Garnet 2.4mm
290,000₫
 Vòng tay đá Garnet 3.1mm Vòng tay đá Garnet 3.1mm
340,000₫
 Vòng tay đá Garnet 3mm Vòng tay đá Garnet 3mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Garnet đỏ tía peble 4mm Vòng tay đá Garnet đỏ tía peble 4mm
440,000₫
 Vòng tay đá Garnet Hessonite 2.4mm Vòng tay đá Garnet Hessonite 2.4mm
390,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Garnet hessonite 2mm Vòng tay đá Garnet hessonite 2mm
290,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Garnet Hessonite 3.1mm Vòng tay đá Garnet Hessonite 3.1mm
340,000₫