Juz Style

Vòng tay đá Chrysoprase 6.5mm x 4mm (18cm)

SKU: JNCHRYSOPRASE654MM
2,400,000₫

Sản phẩm liên quan

 Vòng tay đá Agate 3mm  Vòng tay đá Agate 3mm
340,000₫
 Vòng tay đá Alexandrite Cat’s eye  Vòng tay đá Alexandrite Cat’s eye
2,540,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Amazonite 2.5mm  Vòng tay đá Amazonite 2.5mm
340,000₫
Hết hàng
 Vòng tay đá Amazonite 2mm  Vòng tay đá Amazonite 2mm
290,000₫
 Vòng tay đá Chrysoprase 6.5mm x 4mm (18cm)
 Vòng tay đá Chrysoprase 6.5mm x 4mm (18cm)