Dây chuyền bạc Tiny heart

by Juz Style

SKU: JN001
320,000₫

Mô tả

Chất liệu: Bạc nguyên chất 92.5%.

Kích thước: 

- Mặt trái tim: 3.5mm x 4mm.

- Dây chuyền: 40cm + 3cm nới dài.

 Dây chuyền bạc Tiny heart
 Dây chuyền bạc Tiny heart
 Dây chuyền bạc Tiny heart
lên đầu trang