Juz Style

Dây chuyền bạc Oval

SKU: JN9208
490,000₫
Chất liệu: Bạc nguyên chất 92.5%.
Kích thước: Mặt dây 10.5mm x 15.9mm, dây chuyền dài 40cm + 5cm nới dài.
 

Sản phẩm liên quan

 Lắc tay bạc Heart chain  Lắc tay bạc Heart chain
320,000₫
 Lắc tay bạc double chains  Lắc tay bạc double chains
390,000₫
 Lắc tay bạc Box chain  Lắc tay bạc Box chain
390,000₫
 Dây chuyền bạc Flower  Dây chuyền bạc Flower
690,000₫
 Dây chuyền bạc Oval
 Dây chuyền bạc Oval
 Dây chuyền bạc Oval
 Dây chuyền bạc Oval