Wearable Steel

 Bông tai chuỗi tròn Bông tai chuỗi tròn
245,000₫
 Bông tai hoop tròn Bông tai hoop tròn
235,000₫
Hết hàng
 Bông tai mặt xà cừ tròn Bông tai mặt xà cừ tròn
135,000₫
 Bông tai tròn cong Bông tai tròn cong
245,000₫
 Dây chuyền Baroque Dây chuyền Baroque
315,000₫
 Dây chuyền charm tròn Dây chuyền charm tròn
225,000₫
 Dây chuyền chữ C cách điệu Dây chuyền chữ C cách điệu
215,000₫
 Dây chuyền đá bầu dục Dây chuyền đá bầu dục
245,000₫
 Dây chuyền daì charm tim Dây chuyền daì charm tim
325,000₫
Hết hàng
 Dây chuyền Face sketch Dây chuyền Face sketch
215,000₫
 Dây chuyền hoa hồng Dây chuyền hoa hồng
295,000₫
Hết hàng
 Dây chuyền mặt đá xà cừ oval Dây chuyền mặt đá xà cừ oval
235,000₫
 Dây chuyền mặt trăng đính đá Dây chuyền mặt trăng đính đá
235,000₫
Hết hàng
 Dây chuyền multiple rectangles Dây chuyền multiple rectangles
215,000₫
 Dây chuyền Signet charm Dây chuyền Signet charm
225,000₫
 Dây chuyền tim gắn đá Dây chuyền tim gắn đá
245,000₫
Hết hàng
 Lắc tay charm bi Lắc tay charm bi
195,000₫
 Lắc tay charm ngôi sao Lắc tay charm ngôi sao
195,000₫
 Lắc tay charm tim Lắc tay charm tim
215,000₫
Hết hàng
 Lắc tay elements Lắc tay elements
215,000₫
 Lắc tay hai tầng đá CZ Lắc tay hai tầng đá CZ
225,000₫
 Lắc tay oval chain Lắc tay oval chain
225,000₫
 Lắc tay tag tròn Lắc tay tag tròn
225,000₫
 Nhẫn Rhombus Nhẫn Rhombus
155,000₫

Nhẫn Rhombus

155,000₫