Trang sức bạc

 Lắc chân bạc Five Cz stones Lắc chân bạc Five Cz stones
420,000₫
 Lắc chân bạc The star Lắc chân bạc The star
420,000₫
 Dây chuyền bạc Sakura Cz Dây chuyền bạc Sakura Cz
420,000₫
 Mặt dây chuyền bạc Lan Hồ Điệp Mặt dây chuyền bạc Lan Hồ Điệp
730,000₫
 Kiềng cổ bạc mềm trơn Kiềng cổ bạc mềm trơn
420,000₫
 Dây chuyền bạc trơn tiny curb Dây chuyền bạc trơn tiny curb
190,000₫
 Nhẫn bạc Cz half-round Nhẫn bạc Cz half-round
280,000₫
 Dây chuyền bạc Triangle stone Dây chuyền bạc Triangle stone
390,000₫
 Dây chuyền bạc Cz Cross Dây chuyền bạc Cz Cross
390,000₫
 Dây chuyền bạc Heart & Cz bezel Dây chuyền bạc Heart & Cz bezel
400,000₫
Hết hàng
 Lắc tay bạc Ball & Bells Lắc tay bạc Ball & Bells
400,000₫
 Lắc chân bạc Ball & Bells Lắc chân bạc Ball & Bells
440,000₫
 Lắc tay bạc Super links Lắc tay bạc Super links
460,000₫
 Lắc tay bạc Chic balls Lắc tay bạc Chic balls
440,000₫
 Lắc tay bạc Double chains Lắc tay bạc Double chains
490,000₫
 Lắc tay bạc Sakura Cz Lắc tay bạc Sakura Cz
350,000₫
 Lắc tay bạc Money Coin Lắc tay bạc Money Coin
390,000₫
 Lắc tay bạc box chain with half cuff Lắc tay bạc box chain with half cuff
580,000₫
 Bông tai bạc Random Hoop Bông tai bạc Random Hoop
300,000₫
 Bông tai bạc Cz Heart Bông tai bạc Cz Heart
210,000₫
 Bông tai bạc Flower ballstuds Bông tai bạc Flower ballstuds
240,000₫
Hết hàng
 Nhẫn bạc Vintage olive Nhẫn bạc Vintage olive
240,000₫
 Nhẫn cặp bạc Line Nhẫn cặp bạc Line
300,000₫
 Bông tai bạc Cz Olive Bông tai bạc Cz Olive
210,000₫
 Bông tai bạc Tiny twisted hoop Bông tai bạc Tiny twisted hoop
280,000₫
 Bông tai bạc Crescent moon ballstuds Bông tai bạc Crescent moon ballstuds
240,000₫
 Bông tai bạc Twisted hoop Bông tai bạc Twisted hoop
390,000₫
 Dây chuyền bạc Butterfly Dây chuyền bạc Butterfly
420,000₫
 Bông tai bạc Flower earcuff Bông tai bạc Flower earcuff
290,000₫
 Lắc tay bạc flat & cuban chain Lắc tay bạc flat & cuban chain
420,000₫
 Dây chuyền bạc The bear Dây chuyền bạc The bear
440,000₫
 Bông tai bạc Tiny ball Bông tai bạc Tiny ball
150,000₫
 Bông tai bạc Golden pearl sharp 3 Bông tai bạc Golden pearl sharp 3
390,000₫
 Bông tai bạc Golden pearl sharp 2 Bông tai bạc Golden pearl sharp 2
390,000₫
 Bông tai bạc Golden pearl Bông tai bạc Golden pearl
390,000₫
 Bông tai bạc Rosary Hoop Bông tai bạc Rosary Hoop
420,000₫
 Lắc tay bạc Oval chain & Cz charm Lắc tay bạc Oval chain & Cz charm
390,000₫
 Dây chuyền bạc Oval chain & Heart Dây chuyền bạc Oval chain & Heart
680,000₫
 Dây chuyền bạc The Light Dây chuyền bạc The Light
390,000₫