Juz Style

 Dây chuyền bạc Fish Dây chuyền bạc Fish
390,000₫
 Lắc chân bạc Vintage elephant & Coin Lắc chân bạc Vintage elephant & Coin
620,000₫
 Lắc chân bạc Star garden Lắc chân bạc Star garden
390,000₫
 Lắc chân double layers with stars Lắc chân double layers with stars
490,000₫
 Lắc tay bạc Wave Lắc tay bạc Wave
290,000₫
 Lắc chân bạc super thin with pearl Lắc chân bạc super thin with pearl
300,000₫
 Lắc chân bạc Ball chain with ball Lắc chân bạc Ball chain with ball
370,000₫
 Lắc chân bạc Lucky Coins Lắc chân bạc Lucky Coins
390,000₫
 Lắc chân bạc Double layers Lắc chân bạc Double layers
400,000₫
 Lắc chân bạc Circle Lắc chân bạc Circle
320,000₫
 Lắc chân bạc Cat & Bell Lắc chân bạc Cat & Bell
420,000₫
 Lắc tay bạc Connect-dishes Lắc tay bạc Connect-dishes
320,000₫