Dây chuyền bạc Double Crosses

by Juz Style

SKU: JN034
390,000₫

Mô tả

Chất liệu: Bạc nguyên chất 92.5%

Kích thước:

- Mặt nhỏ: 10mm x 5mm

- Mặt lớn: 11mm x 6mm

- Dây chuyền: 40cm + 3cm nới rộng

Bạn sẽ thích

 Dây chuyền bạc Double Crosses
 Dây chuyền bạc Double Crosses
 Dây chuyền bạc Double Crosses
lên đầu trang