Vòng tay đá thiên nhiên

Hết hàng
 Vòng cổ choker ngọc trai  Vòng cổ choker ngọc trai
 Vòng tay đá Agate 3mm  Vòng tay đá Agate 3mm
Hết hàng
 Vòng tay đá Amethyst premium 4mm  Vòng tay đá Amethyst premium 4mm