New items

Hết hàng
 Bông tai bạc Baroque pearl Bông tai bạc Baroque pearl
 Bông tai bạc Black bee Bông tai bạc Black bee
 Bông tai bạc CZ stone Bông tai bạc CZ stone
 Bông tai bạc The ball Bông tai bạc The ball
Hết hàng
 Bông tai bạc White sakura Bông tai bạc White sakura
Hết hàng
 Dây chuyền bạc Heart tag Dây chuyền bạc Heart tag
Hết hàng
 Dây chuyền bạc Little daisy Dây chuyền bạc Little daisy
 Dây chuyền bạc Loop Dây chuyền bạc Loop
Hết hàng
 Dây chuyền bạc The cube Dây chuyền bạc The cube
 Dây chuyền bạc The U Dây chuyền bạc The U
 Dây chuyền Pink heart Dây chuyền Pink heart
 Kiềng tay bạc Basic Kiềng tay bạc Basic