New items

 Bông tai bạc Black bee Bông tai bạc Black bee
320,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Black circle ballstuds Bông tai bạc Black circle ballstuds
320,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Black star ballstuds Bông tai bạc Black star ballstuds
320,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Butterfly ballstuds Bông tai bạc Butterfly ballstuds
280,000₫
 Bông tai bạc Butterfly CZ Bông tai bạc Butterfly CZ
420,000₫
 Bông tai bạc Butterfly CZ hoop Bông tai bạc Butterfly CZ hoop
980,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Butterfly CZ hoop Bông tai bạc Butterfly CZ hoop
420,000₫
 Bông tai bạc Clara Bông tai bạc Clara
480,000₫
 Bông tai bạc Curls hoop Bông tai bạc Curls hoop
390,000₫
 Bông tai bạc CZ ballstuds Bông tai bạc CZ ballstuds
280,000₫
 Bông tai bạc CZ bezel ballstuds Bông tai bạc CZ bezel ballstuds
280,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc CZ flower hoop Bông tai bạc CZ flower hoop
450,000₫
 Bông tai bạc CZ Hexagon bezel ballstuds Bông tai bạc CZ Hexagon bezel ballstuds
320,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc CZ hoop Bông tai bạc CZ hoop
320,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc CZ Point ballstuds Bông tai bạc CZ Point ballstuds
280,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc CZ stone Bông tai bạc CZ stone
350,000₫
 Bông tai bạc Dolphin Bông tai bạc Dolphin
210,000₫
 Bông tai bạc Falling ball Bông tai bạc Falling ball
420,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Feather hoop Bông tai bạc Feather hoop
380,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Flower CZ hoop Bông tai bạc Flower CZ hoop
340,000₫
 Bông tai bạc Ginkgo leaf Bông tai bạc Ginkgo leaf
280,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Knotie ballstuds Bông tai bạc Knotie ballstuds
280,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Olive CZ hoop Bông tai bạc Olive CZ hoop
450,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Oval hoop Bông tai bạc Oval hoop
580,000₫
 Bông tai bạc Roman number hoop Bông tai bạc Roman number hoop
340,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Slim bar ballstuds Bông tai bạc Slim bar ballstuds
280,000₫
 Bông tai bạc Snowflake catcher Bông tai bạc Snowflake catcher
420,000₫
 Bông tai bạc Snowflake catcher Bông tai bạc Snowflake catcher
370,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Snowflake CZ Bông tai bạc Snowflake CZ
180,000₫
 Bông tai bạc Snowflake CZ Bông tai bạc Snowflake CZ
280,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Snowflake CZ Bông tai bạc Snowflake CZ
320,000₫
 Bông tai bạc Snowflake CZ Bông tai bạc Snowflake CZ
390,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Square CZ hoop Bông tai bạc Square CZ hoop
680,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc Star CZ hoop Bông tai bạc Star CZ hoop
320,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc T-hoop Bông tai bạc T-hoop
320,000₫
 Bông tai bạc The ball Bông tai bạc The ball
220,000₫
 Bông tai bạc The baubles Bông tai bạc The baubles
480,000₫
 Bông tai bạc The black lines Bông tai bạc The black lines
420,000₫
 Bông tai bạc The bow ballstuds Bông tai bạc The bow ballstuds
340,000₫
Hết hàng
 Bông tai bạc The heart hoop Bông tai bạc The heart hoop
350,000₫