New items

 Bông tai bạc Black bee  Bông tai bạc Black bee
 Bông tai bạc Clara  Bông tai bạc Clara
Hết hàng
 Bông tai bạc Curb chain hoop  Bông tai bạc Curb chain hoop
Hết hàng
 Bông tai bạc CZ cocktail ballstuds  Bông tai bạc CZ cocktail ballstuds
 Bông tai bạc CZ hoop  Bông tai bạc CZ hoop
 Bông tai bạc Cz point  Bông tai bạc Cz point
 Bông tai bạc CZ stone  Bông tai bạc CZ stone
 Bông tai bạc Dolphin  Bông tai bạc Dolphin
Hết hàng
 Bông tai bạc Knotie ballstuds  Bông tai bạc Knotie ballstuds
 Bông tai bạc Oval hoop  Bông tai bạc Oval hoop