New items

-10%
 Bông tai bạc Baroque pearl Bông tai bạc Baroque pearl

Bông tai bạc Baroque pearl

216,000₫ 240,000₫

-10%
 Bông tai bạc Black bee Bông tai bạc Black bee

Bông tai bạc Black bee

288,000₫ 320,000₫

-10%
 Bông tai bạc Black circle ballstuds Bông tai bạc Black circle ballstuds
-10%
 Bông tai bạc Black star ballstuds Bông tai bạc Black star ballstuds
-10%
 Bông tai bạc Butterfly ballstuds Bông tai bạc Butterfly ballstuds
-10%
 Bông tai bạc Butterfly CZ Bông tai bạc Butterfly CZ

Bông tai bạc Butterfly CZ

378,000₫ 420,000₫

-10%
 Bông tai bạc Butterfly CZ hoop Bông tai bạc Butterfly CZ hoop
-10%
 Bông tai bạc Butterfly CZ hoop Bông tai bạc Butterfly CZ hoop
-10%
 Bông tai bạc Butterfly hoop Bông tai bạc Butterfly hoop

Bông tai bạc Butterfly hoop

342,000₫ 380,000₫

-10%
 Bông tai bạc Clara Bông tai bạc Clara

Bông tai bạc Clara

432,000₫ 480,000₫

Hết hàng
 Bông tai bạc Curb chain hoop Bông tai bạc Curb chain hoop
-10%
 Bông tai bạc Curls hoop Bông tai bạc Curls hoop

Bông tai bạc Curls hoop

351,000₫ 390,000₫

-10%
 Bông tai bạc Cutting shapes hoop Bông tai bạc Cutting shapes hoop
-10%
 Bông tai bạc CZ ballstuds Bông tai bạc CZ ballstuds

Bông tai bạc CZ ballstuds

252,000₫ 280,000₫

-10%
 Bông tai bạc CZ bezel ballstuds Bông tai bạc CZ bezel ballstuds
Hết hàng
 Bông tai bạc CZ cocktail ballstuds Bông tai bạc CZ cocktail ballstuds
-10%
 Bông tai bạc CZ flower hoop Bông tai bạc CZ flower hoop

Bông tai bạc CZ flower hoop

405,000₫ 450,000₫

-10%
 Bông tai bạc CZ Hexagon bezel ballstuds Bông tai bạc CZ Hexagon bezel ballstuds
-10%
 Bông tai bạc CZ hoop Bông tai bạc CZ hoop

Bông tai bạc CZ hoop

288,000₫ 320,000₫

-10%
 Bông tai bạc Cz point Bông tai bạc Cz point

Bông tai bạc Cz point

162,000₫ 180,000₫

-10%
 Bông tai bạc CZ Point ballstuds Bông tai bạc CZ Point ballstuds
-10%
 Bông tai bạc CZ stone Bông tai bạc CZ stone

Bông tai bạc CZ stone

315,000₫ 350,000₫

-10%
 Bông tai bạc Daisy ball stud Bông tai bạc Daisy ball stud

Bông tai bạc Daisy ball stud

216,000₫ 240,000₫

-10%
 Bông tai bạc Dolphin Bông tai bạc Dolphin

Bông tai bạc Dolphin

189,000₫ 210,000₫

-10%
 Bông tai bạc Falling ball Bông tai bạc Falling ball

Bông tai bạc Falling ball

378,000₫ 420,000₫

-10%
 Bông tai bạc Feather hoop Bông tai bạc Feather hoop

Bông tai bạc Feather hoop

342,000₫ 380,000₫

-10%
 Bông tai bạc Flower CZ hoop Bông tai bạc Flower CZ hoop

Bông tai bạc Flower CZ hoop

306,000₫ 340,000₫

-10%
 Bông tai bạc Ginkgo leaf Bông tai bạc Ginkgo leaf

Bông tai bạc Ginkgo leaf

252,000₫ 280,000₫

-10%
 Bông tai bạc Heart ballstuds Bông tai bạc Heart ballstuds

Bông tai bạc Heart ballstuds

252,000₫ 280,000₫

Hết hàng
 Bông tai bạc Knotie ballstuds Bông tai bạc Knotie ballstuds
-10%
 Bông tai bạc Olive CZ hoop Bông tai bạc Olive CZ hoop

Bông tai bạc Olive CZ hoop

405,000₫ 450,000₫

-10%
 Bông tai bạc Oval hoop Bông tai bạc Oval hoop

Bông tai bạc Oval hoop

522,000₫ 580,000₫

-10%
 Bông tai bạc Roman number hoop Bông tai bạc Roman number hoop
-10%
 Bông tai bạc Slim bar ballstuds Bông tai bạc Slim bar ballstuds
-10%
 Bông tai bạc Snowflake catcher Bông tai bạc Snowflake catcher
-10%
 Bông tai bạc Snowflake catcher Bông tai bạc Snowflake catcher
-10%
 Bông tai bạc Snowflake CZ Bông tai bạc Snowflake CZ

Bông tai bạc Snowflake CZ

162,000₫ 180,000₫

-10%
 Bông tai bạc Snowflake CZ Bông tai bạc Snowflake CZ

Bông tai bạc Snowflake CZ

252,000₫ 280,000₫

-10%
 Bông tai bạc Snowflake CZ Bông tai bạc Snowflake CZ

Bông tai bạc Snowflake CZ

288,000₫ 320,000₫