mici j

 Bông tai vàng 9K Hoop  Bông tai vàng 9K Hoop
 Bông tai vàng đá Cz  Bông tai vàng đá Cz
 Bông tai vàng Tiny bar  Bông tai vàng Tiny bar
Hết hàng
 Bông tai vàng Tiny faced bean  Bông tai vàng Tiny faced bean
Hết hàng
 Bông tai vàng Tiny pearl  Bông tai vàng Tiny pearl
Hết hàng
 Dây chuyền vàng trơn  Dây chuyền vàng trơn
 Mặt dây chuyền micij  Mặt dây chuyền micij